noroloji

Nöroloji

Nöroloji sinir sistemi ve onların yönlendirdiği kaslar ve hareket durumu, denge, nöromotor gelişim, uyku yapısı, algılama, hafıza, bilinç durumu gibi yapıları ve hastalıklarını inceler.

Nöroloji Kliniği; merkezi ve periferik sinir sistemi yapısal ve fonksiyonel hastalıklarının tanı, izlem ve tedavisini amaçlamaktadır.

NÖROLOJIK HASTALIKLAR 

  1. Baş ağrısı
  2. Epilepsi (Sara)
  3. Beyin damar hastalıkları (Felçler – inme)
  4. Demans – Alzheimer Hastalığı
  5. Baş Dönmesi ve denge bozuklukları
  6. Hareket bozuklukları ve Parkinson hastalığı
  7. Demyelinizan hastalıklar
  8. Periferik sinir ve kas hastalıkları
  9. Uyku bozuklukları ve uykuda solunum bozuklukları Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Yararlandığımız Nörofizyoloji Laboratuvarımız; Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi (EMG),

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi erişkin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Nöroloji Birimi Hekimlerimiz