Kurumunuzda radyoloji sonuçlarımın yukarıdaki mail adresime gönderilmesini talep ediyor ve Bilgi Güvenliği kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin tüm riskleri kabul ediyorum.